Skoleutbygginga — enda en gang

Hvorfor er ikke du "like heftig og begeistret" som Svenn Svensson i Arbeiderpartiet? Spørsmålet rettes til Brita Kleven Thorsvik fra Venstre.

– Jeg ser fram til at vi skal få gode forhold for elevene ved Verdalsøra barneskole og ungdomsskole, men blir bare mer og mer overbevist om at stedsvalget for bygging av ny ungdomsskole, ny flerbrukshall og ny svømmehall ikke er det beste valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tavle

Foto: Microsoft Clip art

Venstre stemte for at skolene skulle ligge på nåværende tomt — iflg. konsulenten hadde toget for valg av ny tomt for ungdomsskolen gått for 3 år siden. Vi hadde derfor gitt opp lokaliseringskampen og aksepterte at flertallet fikk det som de ville da saken var i kommunestyret nettopp, uttaler venstres gruppeleder..

Men fikk AP egentlig det som de ville? I nov. 2007 sa de at vi ikke hadde råd til å bygge nye skoler. Det var hovedargumentet for å renovere begge skolene samt bygge noe nytt. I dag går Ap for at alt skal bygges nytt.

– Ifølge rådmannen har vi ikke råd til det valget som er gjort. Vi er ikke kommet i havn med innsparingstiltak på den kommunale driften i størrelsesorden 25. mill kr. Han antyder at beløpet kanskje skulle vært enda større. Han peker på økt eiendomsskatt og nedlegging av skoler som aktuelle tiltak for innsparing og økte inntekter — noe som ingen politikere egentlig ønsker!

– Enn om vi kunne ha startet med å bygge en helt ny barneskole ved siden av eksisterende barneskole, uttaler Thorsvik. – Samtidig som vi fortsatte å jobbe mot målet om å spare 25 mill på den kommunale drifta og slippe å bli presset til nedlegging av skoler og økt eiendomsskatt. I tillegg kunne vi ha utredet alternativer for ungdomsskolen ved videregående skole i nært samarbeid med videregående skole. Vi kunne også ha planlagt ny flerbrukshall og svømmehall sammen med dem – som igjen kunne blitt en del av videregående skoles idrettspark. På den måten ville vi også ha styrket videregående skoles tilbud til våre ungdommer – samtidig som vi får et enda bedre idrettstilbud i kommunen.

Dessuten legges det nå enda større vekt på tilrettelegging for en god overgang fra ungdomsskolen til videregående, for å redusere frafallet i videregående skole. Det er også stort fokus på faglige dyktige lærere. Samarbeid er nøkkelordet — også samarbeid om lærere med spesialkompetanse.

– Jeg kan skjønne at noen tidligere gikk inn for renovering av skolene pga økonomi. Men nå når alle synes å være enige i at det egentlig er mest langsiktig å bygge alt nytt, er det trist at vi ikke tar oss tid til å diskutere plasseringen av ungdomsskolen på nytt siden skoleprosjektet har endret seg totalt fra nov. 2007.

For elevene er det viktig med gode lokaler – trivsel og trygghet er viktig for læringen. Men det er også helt avgjørende at vi har faglig dyktige lærere som er trygge og tydelige voksne – og som på en positiv måte får være med på å utvikle det pedagogiske tilbudet til elevene sine.

Nye fleksible lokaler bør gi muligheter for å drive en god skole selv om synet på "rett" pedagogikk endres over tid. "Heftig og begeistret "— nei, sier Brita Kleven Thorsvik, men hun ser fram til bedre lokaler for både elever og lærere. Hun innser at lokaliseringsdebatten er over – om ikke AP skulle endre mening når den økonomiske rammen for utbyggingen kommer på nytt i kommunestyret i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**