-Over og ut for direkte ordførervalg

-Regjeringspartiene legger opp til å svekke lokaldemokratiet når de foreslår en avvikling av direkte ordførervalg, sier stortingsrepresentant André N.Skjelstad. —Jeg har svært vondt for å forstå hvorfor Regjeringen vil frata kommunene mulighet til å bestemme dette selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Stortingsmeldingen "Eit sterkt lokaldemokrati" er Regjeringens oppfølging av Lokaldemokratikommisjonens 2 NOU-er, men er på flere områder ingen styrking av lokaldemokratiet. Blant annet foreslår Regjeringen å avslutte forsøkene med direkte ordførvalg. Begrunnelsen er i hovedsak at man ikke kan fastslå at tiltaket fører til økt valgdeltakelse.

-Begrunnelsen er svært tynn. Ordningen har ikke hatt det omfang — i tid og i utstrekning — som gjør slike konklusjoner statistisk gyldige. Dette forslaget kommer på tross av gode erfaringer i mange kommuner der det har vært direkte ordførervalg, sier André N . Skjelstad . Venstre har 4 direktevalgte ordførere, som alle kommer fra kommuner som økte sin valgdeltakelse i 2007.

-Dessuten er det ikke slik at økt valgdeltakelse alene skulle være målet for en direktevalgsordning i de kommuner som ønsker det. At kommunene selv står fritt til å velge løsning i dette spørsmålet må jo være et selvstendig poeng i en melding som heter "Eit sterkt lokaldemokrati", sier Skjelstad oppgitt.

-Venstre mener at det bør være opp til den enkelte kommune å avgjøre om de ønsker direkte valg på ordfører og varaordfører, og har lagt inn forslag om dette i meldingen. Et direkte ordførervalg gir mer makt til velgerne, og det gir større legitimitet til den som velges, avslutter André N . Skjelstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**