Sosialistene vingler

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti makter ikke å koordinere tanke og handling, sier Venstres Fylkesleder Terje Soløy, etter at et godt forslag fra Høyre om å avsette 2 mill. til kompetanseheving for lærere, ble stemt ned i Fylkestinget onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Klemet Klemetsen

Foto: Privat

Venstres Fylkestingrepresentant, Klemet Klemetsen sier at Finnmark Fylke står foran en ei utvikling, hvor olje og gass vil være viktig, og denne utviklingen vil kreve kompetanse. Skal våre unge ha muligheter til å ta del i dette, så er det viktig at de har mulighet til å tilegne seg denne kompetansen, og da må vi sørge for at vi har gode lærere som kan formidle denne kompetansen.

-Vi synes høyres forslag var godt, og det samme presiserte da også representanter fra både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, men likevel stemte de imot, sier en forundret Klemetsen, som legger til at han selvsagt stemte for dette forslaget.

Høyres forslag om å sette av 2 mill kroner, som skulle øremerkes kompetanseheving av lærere i Finnmark er helt i tråd venstres politikk. Kompetanse og kompetanseheving for lærere er en fanesak for Venstre, sier fylkesleder Terje Soløy.

– Dette er helt nødvendig for å sikre at elevene har lærere med topp kompetanse, og vil også være et viktig bidrag for å løfte læreryrkets status og omdømme, avslutter Soløy, som har registrert at et flertall i Finnmark Fylkesting ikke er klar for å møte fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**