Vil du bli medlem i Haugesund Venstre?

Vi vil gjerne ha enda flere engasjerte medlemmer i vårt lokallag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Logo Venstre

Foto: Venstre

Meld deg inn her:

https://www.venstre.no/skjema/innmelding/

Hvem er vi?

Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og hvor vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.

Ved Stortingsvalget i 2005 fikk Venstre en oppslutning på 5,9 prosent. Venstre har 10 representanter på Stortinget, og Lars Sponheim er leder.

Haugesund Venstre fikk en oppslutning på 9,1 prosent ved kommunestyrevalget i 2007 og har 5 bystyrerepresentanter.

I de kommende årene er våre kjernesaker å ta skrittet over i lavutslippssamfunnet, å bygge kunnskapssamfunnet og å reformere velferdssamfunnet.

Hvorfor bli med?

Haugesund Venstre er framfor alt en arena hvor du kan delta i politisk arbeid på et sosialliberalt grunnlag. Det viktigste arbeidet vårt er lokalt, men som medlem i et nasjonalt parti kan du også delta i aktiviteter på fylkes- og nasjonalt nivå.

Som medlem i Haugesund Venstre er du velkommen til å delta på alle gruppemøtene våre. Det vil si at du kan gi dine synspunkter på saker som skal behandles i bystyret og andre kommunale utvalg, og dermed kunne påvirke beslutningene.

Hva forplikter jeg meg til? Må jeg være aktiv?

I Haugesund Venstre er alle velkommen, og medlemskap medfører ikke forpliktelser, utover å betale medlemskontingenten! Hvor aktiv du ønsker å være er opp til deg selv. Hvis du ønsker å bli medlem kun for å støtte laget og arbeidet vi gjør, men helst ikke vil være aktiv, er det helt i orden.

Selv om du bare vil være passiv medlem er vi veldig glad for om du blir med! Flere medlemmer gir oss både motivasjon og engasjement for arbeidet, og det øker slagkraften vår som organisasjon!

Du kan gjerne ta kontakt med lokallagsleder Svein Abrahamsen (e-post: [email protected]) eller på tlf. 971 29 498 dersom du ønsker mer informasjon om oss før du avgjør om du vil melde deg inn.

Hilsen Styret i Haugesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**