– Fastlåst situasjon må løses

– Situasjonen i politiet virker veldig fastlåst – og det er svært skuffende at Regjeringa ikke jobber løsningsorientert i denne konfliktsituasjonen, sier Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark, Vera Lysklætt. — Når flere tusen politifolk fra hele landet drar til Oslo for å demonstrere så er det minste man skulle kunne forvente at de ble møtt av ansvarlig statsråd. – Statsråden virker dessverre ikke interessert i dialog, sier Vera Lysklætt oppgitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt (V) og Jon Kvikne (V), tidligere leder i Politiets Fellesforbund, møtte opp utenfor Stortinget for å høre hva 4000 politifolk hadde å si.

Vera Lysklætt (V) og Jon Kvikne (V), tidligere leder i Politiets Fellesforbund, møtte opp utenfor Stortinget for å høre hva 4000 politifolk hadde å si.

Vera Lysklætt (V) er bekymret for situasjonen i politiet, som også har konsekvenser for politibemanninga i Finnmark. Denne uka protesterte over 4000 politifolk mot sine arbeidsvilkår og bemanningssituasjonen i politiet. Lysklætt har flere ganger i denne perioden tatt opp politisituasjonen i Finnmark med justisministeren.

Samisk politidistrikt og politihelikopter
– Jeg har utfordret ministeren på opprettelsen av et eget politidistrikt i Indre Finnmark for å hanskes med problemene befolkningen i dette området har både når det gjelder manglende bemanning og språkproblemer, sier Lysklætt. – Tidvis befinner ansvarlig politivakt for for eksempel Kautokeino seg i Hammerfest, og det sier seg selv at dette selvfølgelig svekker samiske borgeres trygghet – særlig i akutte situasjoner. – Dessuten er det selvfølgelig også et problem at samisktalende kan oppleve ikke å få den hjelpa de trenger, det kan oppstå misforståelser p.g.a. språket noe som igjen kan få alvorlige konsekvenser. — Det er ikke uten grunn at vi har et eget forvaltningsområde for samisk språk her i landet, sier stortingsrepresentanten fra Indre Finnmark.

Vera Lysklætt (V) har også utfordret justisministeren på en mulig stasjonering av et politihelikopter på Banak. — Dette ville være såpass sentralt plassert midt i fylket at utfordringene med avstandene i Finnmark ville imøtekommes, mener Lysklætt. – Men statsråden har dessverre ikke vært villig til å diskutere denne saken heller.

Må finne en løsning
– Jeg utfordrer Regjeringa og politiet til å sette seg ned og snakke sammen, i stedet for å ignorere hverandre slik ansvarlig justisminister Giske gjorde denne uka. Denne situasjonen er alvorlig for innbyggerne i hele landet, men merkes særlig i Finnmark der avstandene er så store og bemanninga er såpass svak, avslutter Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**