-Spør om havneplanen

Venstres Karl Meinert Buchholdt vil i kommunestyret 1. april utfordre ordfører Robert Svarva på hvor det blir av den planlagte reguleringsplanen for Levanger havn. Han tar opp saken i et spørsmål til ordføreren. – Planen er jo blitt lovt fullført gjennom flere år, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Levanger næringsselskap som forvalter området på vegne av kommunen lovte i sin årsmelding for 2007 at planen skulle komme til behandling høsten 2008. I årsberetningen for 2005 var den lovt at reguleringsplanen skulle være klar til behandling i 2006 og i 2006 ble det lovt at den skulle være ferdig høsten 2007.

– Dette er tredje gang styret i Levanger Næringsselskap ikke har greid å oppfylle sine løfter i forhold til utarbeidelse av planen, sier Buchholdt. Han mener dette skaper stor usikkerhet for alle aktører på Levanger havn, både de som i dag driver virksomhet på området og de som ønsker å utvikle området på andre måter.

– Nå har det vært nok sommel i forhold til denne reguleringsplanen, sier Buchholdt. Han mener det er uholdbart at Levanger kommune ikke greier å legge frem et forslag til en reguleringsplan som var lovt ferdig utarbeidet allerede i 2006. – Ordfører Robert Svarva bør ta selvkritikk for at han ikke har greid å få planen ferdig utarbeidet, sier Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre.

Levanger Næringsselskap er et heleid kommunalt aksjeselskap og står som ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen for Levanger havn. Ordfører Robert Svarva er styreleder og varaordfører Hans Heieraas er nestleder i selskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**