Behandlingstid for adopsjonssøknader

Venstres Geir Helge Sandsmark stilte skriftlig spørsmål til ordføreren om behandling av adopsjonssøknader. Halden Venstre har blitt kontaktet av personer som mener behandlingstiden i kommunen er for lang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til Ordføreren i Halden

Grunngitt spørsmål fra Halden Venstre

Barn

Foto: barunpatro, sxc.hu

Etter Haag-konvensjonen (om beskyttelse av barn og internasjonalt samarbeid ved adopsjon) skal mottakerlandet utarbeide en sosialrapport om søkerne. Rapporten skal blant annet gi opplysninger om søkernes identitet, egnethet til å adoptere, bakgrunn, familie- og helsemessige forhold, deres sosiale miljø og grunnene for ønsket om å adoptere. Konvensjonens krav og adopsjonsloven i Norge ligger til grunn for kommunens utredning. Rapporten danner ikke bare grunnlaget for norske adopsjonsmyndigheter. Den skal også oversettes i sin helhet og benyttes av opprinnelseslandets myndigheter ved tildeling av adoptivforeldre til det enkelte barn. Det er hevdet at våre krav for godkjenning av adoptivhjem er strenge. Vi vil minne om at statistikken likevel viser at de aller fleste får sin søknad innvilget (over 90 %).

Selv om kommunene har en lovpålagt plikt til å utrede adoptivsøkere, kan de ikke instrueres i behandlingen av den enkelte sak og hvor lang tid som kan brukes. Kommunene må likevel følge alminnelige saksbehandlingsregler i forvaltningsloven, men de må også foreta vanskelige prioriteringer i forhold til andre saker. Ventetiden både før og etter godkjenning oppleves som lang og uforutsigbar og prosessen som byråkratisk.
Det er tre offentlig godkjente adopsjonsformidlere i Norge, og sammen tar de tre foreningene til orde for en fordeling av behandlingstiden for adoptivsøkere der kommunene maksimalt bruker 6 mnd og Bufetat (staten) maksimalt bruker 3 mnd – det vil med andre ord bli som et normalt "svangerskap" for adoptivsøkere.

I henhold til henvendelser Halden Venstre har fått, er behandlingstiden i Halden noe lenger enn de anbefalte 6 månedene.

På denne bakgrunn ønsker vi å stille følgende spørsmål til ordføreren
Hvor mange adopsjonssøknader blir behandlet hvert år i Halden?

Hva er gjennomsnittlig behandlingstid for søknadene siste to år?

Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere behandlingstiden slik at adoptivforeldre og adoptivbarn slipper å vente mer enn 6 måneder på kommunens avgjørelse?

Ordførerens svar: Gjennomsnittlig behandlingstid er 21 uker og maksimal behandlingstid er 37 uker.

Det ble ikke angitt tiltak for å redusere behandlingstiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**