Lekfolk må avgjøre oppreisning til barnehjemsbarna

Den 26. mars behandlet kommunestyret en felles oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Østfold. Denne ordningen er grunnleggende god sier Venstres Geir Helge Sandsmark. Men her må lekmannsperspektivet inn i behandlingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolestart, barn

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venstres representanter mener at lekfolksperspektivet er viktig i alle saker som angår behandling av individer. Vi ønsker derfor å understreke at oppreisningsutvalget også må ha lekfolk som medlemmer. Det alminnelige sunne skjønn er spesielt viktig i saker som denne, der enkeltpersoner er sviktet at et fagsystem, som i utgangspunktet skulle gi dem erstatning for et vanlig hjem.

Venstre foreslo følgende tekst for vedtektenes §2, som bestemmer utvalgets sammensetning:

“Østfold fylkeskommune oppretter et oppreisningsutvalg. Utvalget skal bestå av tre personer.
Leder for utvalget skal være jurist med nødvendig erfaring og kompetanse. De øvrige medlemmene skal være habile borgere med fri vandel. Ett av medlemmene kan med fordel ha sosialfaglig kompetanse. Medlemmene oppnevnes av fylkestinget. Utvalgsmedlemmer bør oppnevnes for hele perioden utvalget skal fungere.”

til erstatning for opprinnelig tekst:

“Østfold fylkeskommune oppretter et oppreisningsutvalg. Utvalget skal bestå av tre personer.
Leder for utvalget skal være jurist med nødvendig erfaring og kompetanse. De øvrige
medlemmene skal ha nødvendig erfaring og helse- og sosialfaglig kompetanse.
Utvalgsmedlemmer bør oppnevnes for hele perioden utvalget skal fungere.”

Venstres forslag fikk bare støtte av pensjonistpartiet i tillegg til egne stemmer.

Se også oppslag i HA på nett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**