Kommunale boliger må få sosial profil

Jeg kunne i Gjøviks Blad forrige uke lese om en leietaker som betalte ca 7000,- kr for å leie en kommunal bolig. En representant fra Boligstiftelsen uttalte at de tar markedspris.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Gjøvik kommune disponerer altså 942 boliger som Gjøvik Boligstiftelse leier ut.
Dette er svært mange boliger for en kommune på Gjøviks størrelse.
Ifølge Gjøvik kommunes hjemmesider er målgruppen:
Vanskeligstilte personer, personer med svekket helsetilstand eller personer uten boligtilbud. Ansvarlig for tjenesten er Virksomhetsområde Velferd.
Disse boligene er således ment for personer som ikke kan benytte seg av det åpne boligmarkedet.

Gjøvik Venstre mener at Gjøvik Kommune må se på denne ordningen.
Skal vi ha så mange boliger? Skal det være til markedspris? Hva er i så fall hensikten?

Vi har sett tragiske eksempler på at personer som endelig har blitt rusfrie, har blitt plassert i en bolig hvor det bor mange rusavhengige. Hvorpå vegen til nytt misbruk selvfølgelig er svært kort. Vi vet at mange i målgruppen trenger mer enn et sted å bo. For en tid tilbake kunne vi lese i avisen av Boligstiftelsen hadde leid inn vektere pga. mye bråk rundt enkelte av boligene. Mange trenger boveiledning, ikke vektere. Særlig gjelder dette personer som endelig har klart å bli rusfrie. Det vil være en stor samfunnsgevinst i å veilede disse personene for å hjelpe dem til å forbli rusfrie.

Vi må ville noe med alle disse boligene. Siden Boligstiftelsen allerede tar markedspris, vil det være hensiktsmessig å selge noen av boligene for å frigjøre midler. Disse midlene må øremerkes boveiledning for de som trenger det. Slik kan de kommunale boligene faktisk få en sosial profil som de mangler i dag. Slik vil de som trenger det mest, få hjelp som vil utgjøre en forskjell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**