Fra forsvarsbyen til forskningsbyen Bodø

Bodø Venstre er for forsvaret og ser denne virksomheten som et viktig element i vår by — men ikke til en hver pris og uten enhver debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Som for alle andre næringsaktører i vår by ser vi nødvendigheten av en bred helhetlig konsekvensanalyse og åpen offentlig debatt omkring hva endringer vil medføre. Vi kan ikke bare sitte passivt å se på at byen ødelegges av manglende visjoner og helhetstankegang. Særlig ikke når det finnes mange gode alternativer.

Bodø Venstre mener at en reel løsning er å beholde FLO (vedlikeholdsfunksjonen) og utvikle Reitan, men at de operative jagerskvadronene kan lokaliseres til områder som forsvarssjefen har ment er bedre egnet. For Bodø Venstre betyr dette at også Evenes er et reelt alternativ i debatten. Enkle kostnadsanalyser viser at dette alternativet kan være billigere. En delt løsning er det Bodø Venstre har lansert og jobber for mot våre stortings- og fylkespolitikere.

Når hverdagen kommer tilbake over påske vil vi i Bodø Venstre fortsette å jobbe for å kartlegge positive og negative sider og se muligheter. Vi vil blant annet søke økt kunnskap om hvordan støy problematikken oppleves og konsekvenser ved utvidet støy nivå. Vi ønsker mer kunnskap før vi kan støtte et forslag som uansett hvordan en vrir og vender på det vil få konsekvenser for mange Bodøborgere.

· Betyr 400 arbeidsplasser mer enn helseplager for 4000 Bodøborgere?
· Vil Vestbyen måtte fraflyttes?
· Har vi kunnskap nok?

Bodø Venstre vil inviterer byens befolkning til folkemøte "Fra forsvarsbyen til forskningsbyen Bodø".

Bodø 31.mars 2009

Styret i Bodø Venstre

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**