Liberal Café: Bybane – Nøkkelen til fremtidens by

Venstre har i lang tid vært tydeligst av partiene om at bybane på Nord Jæren er det viktigste samferdselsprosjektet som må gjennomføres for å møte fremtiden. Liberal cafe torsdag 2. april har BYBANE som tema. Tor Brynjar Welander er nestleder i Stavanger Venstre og vil innlede samtalen. Møtet finner på Cafe Bacchus, og begynner kl 1900.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bybane

Foto: ?

Venstre har i lengre tid vært tydelige på at bybane på Nord Jæren er det viktigste samferdselsprosjektet som må gjennomføres for å møte fremtiden. Bybanen er ikke bare en nøkkel i kampen for reduserte klimagassutslipp, men er også en vesentlig grunnstein i Stavanger som en fremtidens by. Liberal kafe denne første torsdagen i april har BYBANE som tema.

Tor Brynjar Welander er nestleder i Stavanger Venstre og vil innlede samtalen. Møtet finner torsdag 2. april på Cafe Bacchus, og begynner kl 1900.

Foto: HSL

Om Liberal café:
Liberal café arrangeres av Stavanger Venstre og tar sikte på å skape en sosial og uformell møteplass for nye og gamle medlemmer. På møtene vil store og små, lokale og nasjonale temaer bli debattert. Liberal café arrangeres i utgangspunktet hver første torsdag i måneden, men kan bli flyttet på grunn av møtekollisjoner og lignende. Følg derfor med på Stavanger Venstres hjemmesider for oppdatert informasjon.
Møtet finner sted på Bacchus, Bakkegata 13 (tverrgate til Breigata), se kart her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**