Brygge ved Neslandsvannet?

Tirsdag får formannskapet i Drangedal en sak der en grunneier søker om å få anlegge en molo/brygge for å få båtplass og bedre mulighet for bading på eiendommen sin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Når jeg leste saken ble jeg ganske forundret over at administrasjonen innstiller på å avslå søknaden.

For meg virker det helt urimelig at grunneieren ikke skal få anlegge en båtplass på sin eiendom når det ikke kan være til ulempe for noen andre.

Telemark fylkeskommune har uttalt seg i saken og viser til at strandsonen på stedet er privatisert i så stor grad at allmennhetens interesser blir lite berørt, og de har derfor ingen innvendinger mot at det blir gitt en dispensasjon. Når fylkeskommunen sier at “strandsonen på stedet er “privatisert i så stor grad ” kan det gi inntrykk av at grunneier har gjort ting på stedet for å gjøre det privat, underforstått for å holde andre borte. Det er ikke tilfelle. Det er nemlig aldri gjort noe som helst på stedet.

Det som blir det store problemet i dette tilfellet er at, jeg tør påstå, ingen i nærmiljøet vil forstå noe som helst av at ikke eieren skal kunne bygge denne båtplassen han har behov for. Venstre vil derfor i formannskapet støtte søknaden.

Ola Nesland,
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**