Samarbeid mellom skolene i Halden

I forbindelse med vedtaket om Prestebakke skole, 1. april, ber Venstres Tone Skråning om en melding der faglige samarbeidsformer mellom skolene i Halden behandles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Først foreslo posisjonspartien å legge ned Prestebakke skole på tross av Venstres advarsler mot å la skoleøkonomien bestemme utviklingen av søndre Idd og Enningdalen. Etter den påfølgende, forventede, proteststormen fra områdets innbyggere, kaptes partienes årsmøter om uttalelser for bevaring av Prestebakke. Nå har de samme partiene endelig klart å bli enige med seg selv om å bevare skolen.

Tone Skråning

Foto: Bård Halvorsen, HiOf

Nå begynner kampen om innholdet. For å redusere kjente ulemper med små skoler, foreslo Tone Skråning(V) å se på muligheter for faglig samarbeide mellom Halden-skolene. Forslaget ble støttet av H og FrP, men posisjonen ønsket ikke å bruke denne muligheten til å styrke læringsmiljøet i kommunen.

Tones forslag til vedtak:
1. Prestebakke skole opprettholdes som en skoleenhet.
2. Det utarbeides en behovsanalyse for skolen som viser fremtidige behov for oppgraderinger og vedlikehold.
3. Rådmannen søker om tilskudd fra departementets bevilgede investeringsramme i til oppgraderinger og vedlikehold.
4. Rådmannen utarbeider en melding om samarbeidsformene mellom skolene i Halden, med fokus på det faglige og pedagogiske samarbeidet.

Punktene 1 og 2 er identiske med rådmannens forslag.

Protokolltilførsel:
Forskningsresultater viser at elevene oppnår større læringsutbytte på store skoler enn på små.
Dette er statistiske resultater i store undersøkelser, og behøver ikke å være spesielt relevante for små skoler i Halden som Prestebakke og Iddevang.

I denne sammenhengen er dessuten alle skolene i Halden å definere som "små".
Årsakene til at elevene på store skoler gjør det bedre i sentrale skolefag, er at læringsmiljøet på de store skolene nyter godt av en "kollegaeffekt" — det er lettere for store skoler å rekruttere de lærerne de ønsker seg og satse på spisskompetanse. Samtidig utvikles og spres den "den gode praksis" raskere i et større arbeidsmiljø.

Slike forskningsresultater tilsier ikke at vi skal avskaffe små skoler. Men disse kunnskapene må få konsekvenser for hvordan vil legger til rette for at lærerne skal kunne samarbeide i nettverk og for vår satsing på teknologi som samarbeidsverktøy for lærerne i skolen.
Venstre ønsker derfor at hovedutvalget skal få en orientering fra kommunalsjefen om forutsetningene for at lærerne i Halden-skolene skal kunne samarbeide tett i nettverk, og hvilke samarbeidsformer som praktiseres i dag.

Orienteringen bør belyse hvordan man kan legge tilrette for økt faglig og pedagogisk samarbeid.
Det er viktig at en slik orientering også belyser eventuelle behov for satsing på teknologi som samarbeidsverktøy blant lærerne i skolen.

Saken er også omtalt i HAs papirutgave 2. april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**