Senterpartiet svikter de frivillige organisasjonene

Venstre er oppgitt over Senterpartiets håndtering av støtte til frivillige organisasjoner. I et leserinnlegg går stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad ut mot Senterpartiet som som nylig stemte ned et forslag om skattekutt for frivillig sektor bare dager etter at Senterpartiets landsmøte vedtok momsfritak for frivillige organisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av Andre N. Skjelstad, stortingsrepresentant

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Bare dager etter Senterpartiets landsmøte vedtok momsfritak for frivillige organisasjoner, bryter de løftet. Torsdag stemte Sp ned et tilsvarende forslag i Stortinget. Dette er oppsiktvekkende og skuffende for ildsjeler i det frivillige Norge.

Stortinget behandlet nylig et forslag om skattekutt for frivillig sektor. Venstre og opposisjonspartiene vil at Regjeringen skal legge fram en sak om hvordan frivillig sektor permanent kan fritas for moms på varer og tjenester. Senterpartiet behandlet samme spørsmål sitt landsmøte og sa "Nei til skatt på frivillig arbeid". Når Stortinget torsdag behandlet forslaget stemte Senterpartiet ned forslaget om momskutt for frivillige organisasjoner.

Enkelte frivillige organisasjoner betaler mer i moms for varer og tjenester til staten enn de får i støtte. Et momsfritak ville vært en kraftig vitamininnsprøyting for de frivillige organisasjonene. Skatte og avgiftssystemet er godt egnet for å bedre frivillighetens økonomi på nettopp en slik måte at frivilligheten selv får mer av disposisjonsretten over midlene. Soria Moria-erklæringen forplikter Regjeringen til å utrede mulighetene for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Nå har vi ventet i snart fire år, og det er på tide at Regjeringspartiene følger opp med handling.

Andre N. Skjelstad
Stortingsrepresentant (Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**