-Stå sammen om bybanen

Helge Solum Larsen mener de som er enige om bybanen nå bør dyrke enigheten i stedet for å prøve å oppkonstruere uenighet. Venstre i Stavanger klarte å samle politisk enighet fra SV til Høyre om at bybanen er viktigst av samferdselsprosjektene i storbyregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bybane

Foto: ?

Det var oppsiktsvekkende da Venstre klarte å samle et bredt flertall for å prioritere bybanen på topp i Stavanger, les her >>
Både Hedgard Hugaas, Hallgeir Langeland og Marcela Tvedt Molina, alle SV, gir alle andre ansvaret for at regjeringen, der SV deltar, ikke har forpliktet seg til bybane på Nord-Jæren i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP). SV skylder i stedet på alle andre lokalt.
-Vi har klart å samle et stort flertall for bybanen lokalt. Jeg kan ikke skjønne at ikke også SV må synes at dette er bra, sier Solum Larsen.

Stavanger tar bybaneansvar

-Det var Stavanger kommune som tok initiativet til bybanekontoret og som pliktoppfyllende har betalt regningene for driften av kontoret, sier Solum Larsen. -Det er andre aktører som har hatt vansker med å ta inn over seg sitt ansvar. Det ble søkt staten ved samferdselsdepartementet om 12 millioner til bybanekontoret allerede sommeren 2007, dette er aldri blitt besvart. Halvparten av summen skal nå ha blitt avsatt og det skjedde først gjennom direkte forslag om dette i Stortingets statsbudsjettbehandling i desember i fjor, påpeker han.

Hvem har ansvar for at det lukter eksos av NTP?

SVs påstår at bybanen ofres for Ryfast og andre veiprosjekter. -NTP er lagt fram av den rødgrønne regjeringen der SV er med, ikke av Venstre, sier Solum Larsen. -Det er de rødgrønne partiene som selv som fremstiller veggjennomslagene i NTP som fantastiske, se her >>

Helge Solum Larsen 1

Foto: Vidar Grundetjern

-Venstre har både i bystyret og fylkestinget konsekvent forholdt seg til en linje der vi vil vurdere Ryfast først når vi ser klimaregnskapet for prosjektet og reelle økonomiske tall. Disse svarene har vi ikke i dag, slår Solum Larsen fast.

Areal og transport

-Venstre fører en helt konsekvent politikk innenfor områdene areal og transport på Nord-Jæren. Vi er restriktive på parkering der det er kollektivdekning. Vi varsler enda strengere holdning til parkeringsdekning der denne står i konflikt med kollektivløsninger, sier Solum Larsen og viser til arbeidet med planer som sikrer kollektivtrafikken og framtidig bybane, som for eksempel i Hillevåg, se her >>
-Vi gikk til og med inn for økte bompenger for å finansiere dette prosjektet. Av en eller annen grunn gikk SV sammen med FrP i mot. Det ville betydd at kollektivfeltene og bybanetraseen her ikke kunne realiseres.

Solum Larsen påpeker at regionen ikke oppnår noe som helst ved å sloss internt. -Det viktige er at de som er enige om de gode miljøløsningene nå står sammen. Denne ’skylde på hverandre-leken’ bør derfor avsluttes. I stedet må vi samle oss for å sloss for de riktige løsningene. Første slag står når NTP kommer til behandling i Stortinget, sier han. -Da forventer jeg at alle de som er for bybanen faktisk stemmer for at staten skal ha et direkte ansvar for å få den realisert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**