Politikk, byråkrati eller aprilspøk?

1. april fikk jeg flere telefoner fra kloke venner som var sjokkert over at Skatteetaten plutselig hadde kommet med et merkelig påfunn. Skatteetaten hadde fått den merkelige idé å klassifisere alle som har tjent noen hundrelapper hos andre enn sin vanlige arbeidsgiver som selvstendig næringsdrivende, med påfølgende ekstraarbeid for alle studenter som har hatt flere feriejobber, alle som har fått mer enn 41 kroner (!) i ekstrainntekt. Nå skal alle disse fylle ut langt mer enn før, og de som har noe til gode på skatten må vente fire

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av Øystein Haga,
førstekandidat for Aust-Agder Venstre

måneder før de får pengene igjen. Og som dette ikke er nok: også ektefellene til de som plutselig er blitt selvstendig næringsdrivende må vente i fire måneder ekstra på å få vite om de får tilbake skatt eller må betale restskatt.

– Ta det med ro, sa andre venner. Dette er Aftenpostens listige aprilspøk. Dette gjør jo til og med at en person som bare har møtt som meddommer i retten eller fått 200 kr i honorar for et foredrag, salg av noen kasser epler, noen kilo elgkjøtt eller en nydratt torsk eller noe sånt skal gjennom hele dette ekstrabyråkratiet. -Ja, men datteren min fikk denne beskjeden i går, og da var det faktisk 31. mars, sa den første som ringte, og fortalte at den unge studenten i familen hadde hatt noen hundrelapper i ekstrainntekt.

Så viste det seg altså underlig nok at det ikke var noen aprilspøk. Etter flere år med utvikling av datasystemer og visjonen om en stadig enklere tilværelse for vanlige lønnsmottakere, klarer altså Skatteetaten å gjøre det effektive om til inviklativ. Forstå det den som kan. Noe må være alvorlig galt, når Skatteetaten sier de ikke kan rette opp dette før neste år, – men "at det har noe med de tekniske systemene å gjøre".

Venstre er for et enkelt, oversiktlig og ubyråkratisk Norge. Skatteetaten må rydde opp i dette straks, ikke vente til neste år. Det er for dumt at Skatteetaten i ramme alvor arbeider slik at vettuge folk oppfatter det som aprilspøk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**