Garanti om behandling etter avrusning

Etter avrusing sendes rusmisbrukere rett ut på gata igjen. Dette er billigst for samfunnet, men det verste som kan skje med mennesker i en ulykkelig situasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Like etter avrusning er misbrukerne mest sårbare. Mange tar overdose og flere har mistet livet i denne kritiske fasen. Venstre ønsker at myndighetene også lokalt kan gi mennesker med rusplager behandling etter avrusning. Dette kan skje i ansvargrupper eller ved poliklinisk oppfølging. Namsos kommune har etablert en Rus- og psykiatrisk støttetjeneste.

Ola Elvestuen

Foto: Astrid Hals

Les hva Ola Elvestuen mener…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**