Vern Skagerrak!

Valgkamputvalget i Vest-Agder Venstre ønsker følgende uttalelse vedtatt ved landsmøtet i Stavanger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vern Skagerrak!

Venstre er mot oljeboring nær kysten av Sørlandet. Fremdeles er ingen fullstendig garantert mot oljeutslipp. Det viser erfaringer fra de siste par år. I Skagerrak blåser det mye sydlige og sydvestlige vinder, noe som i løpet av få timer vil gi en tilgrising av skjærgården dersom uhellet er ute.

Oljeaktivitet planlegges i områder der noen fiskeslag har sine gyte- og oppvekstområder. Her kan det bli gjort stor skade på bestanden. Den er allerede for noen fiskeslag gjenstand for et betydelig overfiske, for eksempel tobis og torsk. Det må reguleringer til slik at en oppnår en bærekraftig utvikling. Men Venstre mener at folk fremdeles må kunne drive med fritidsfiske. Yrkesfisket må også kunne fortsette som før.

Sørlandet er en populær landsdel å feriere i, både for nordmenn og utlendinger. Det er ikke oljeboringsplattformer turister ønsker å se når de kommer til landsdelen, langt mindre oljesøl i fjæra. Ryktet om slikt spres raskt og vedvarer noen år – med tilsvarende liten tilstrømning av feriefolk. Turistnæringen lider økonomisk under dette.

En marin verneplan må etterhvert komme til Norge. Nasjonalparker til havs må i framtida kunne bli like vanlige som til lands.

Venstre setter fisk og rekreasjon framfor olje og gass i Skagerak!

Anne Margrethe Larsen, Stein Inge Dahn, Ingvild Thorsvik, Emil Pedersen, Dag Vige, Solveig Nilsen, Arild Berge

Valgkamputvalget 2009

Foto: Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**