Gode lærere gir bedre læring

Oppdal Venstre arrangerte onsdag et temamøte om skole, der både stortingsrepresentant Odd Einar Dørum og stortingskandidat Guri Melby innledet. Begge la vekt på viktigheten av at politikerne både lokalt, regionalt og nasjonalt diskuterer innholdet i skolen, og hvilke tiltak man vil prioritere for å heve kvaliteten i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Guri Melby

Foto: Ole Morten Melgård

— Nøkkelen for å få til god læring er å satse på læreren, sa Melby under møtet. — Dette innebærer at vi må heve kvaliteten på lærerutdanninga, at vi må satse på systematisk etter- og videreutdanning av de lærerne som allerede er i skolen, og at vi må ha en strategi for hvordan vi skal få rekruttert flere lærere, sa hun, som roste Oppdal for å ta opp nettopp rekruttering av lærere som egen sak i neste kommunestyremøte.

Melby tok også opp stortingsmeldinga om lærerutdanninga som ble behandla i Stortinget tidligere i vår. — Det er positivt at det er bred enighet om at vi trenger større spesialisering i fag og alderstrinn, men det er synd de rødgrønne ikke ville være med på vårt forslag om å utvide utdanninga til å bli femårig, sa hun. — Med en mastergrad vil lærerne både kunne få større faglig fordypning og mulighet til mer praksis underveis i utdanninga, samtidig som det vil kunne gi lærerne høyere status.

På møtet deltok både foreldre og lærere, samt politikere fra andre partier. Det kom innspill fra salen om temaer som byråkratisering av lærerrollen, overdreven bruk av data i skolen og om rådgiverrollen. — På slike møter lærer man alltid noe nytt, og dette er innspill vi vil ta med oss når vi utformer vår skolepolitikk, sa Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**