Regjeringen sier nei til femårig lærerutdanning

-Stortinget behandlet nylig Regjeringens lærermelding. Venstre fremmet forslag om en femårig mastergradsgivende lærerutdanning skal tre i kraft fra høsten 2014. Dette forslaget fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre. Venstre er derfor svært skuffet over at regjeringspartiene ikke går inn for en ny og forbedret femårig lærerutdanning, mener Venstres Håkon Alstadheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skole

Foto: Luth

-Dersom vi skal ha en bedre skole må vi sørge for å ha en bedre lærerutdanning. Tiden frem til 2014 bør benyttes til å heve kompetansen ved lærerutdanningsinstitusjonene og fase inn en forbedret og femårig utdanning, sier Alstadheim.

-Regjeringen er usedvanlig defensiv på kunnskapspolitikk. Det holder ikke at de bare vil utrede "om og eventuelt når det er hensiktsmessig" med en overgang til et femårig mastergradsløp for nye lærere.
Venstre mener det er behov for et femte år i den nye lærerutdanningen for å få mer plass til praksisopplæring og et styrket pedagogikk- og profesjonsfag. Dette er helt nødvendig for å sikre at elevene har lærere med topp kompetanse, sier Håkon Alstadheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**