Valgprogram 2007-2011

Venstre er et sosialliberalt parti som er uavhengig av særinteresser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Istindan Målselv

Foto: Roar Sollied

Miljø

• Sette miljøhensyn i alle forvaltningsvedtak i kommunen

• Jobbe for en helhetlig klima og energiplan i kommunen

• Øke utnyttelsen av bioenergireservene i kommunen

• Ta bedre vare på kulturlandskapet

• Styrke jordvernet

Besøk i fjøset til leder i Finnmark Bondelag, Fred Johnsen.

Foto: Privat

Næringsutvikling

• Jobbe for økt vediskapning

• Sikre arbeidsplassene i kommunen

• Skape økonomisk handlingsrom i privat og offentlig sektor

Bøker

Foto: M. A. Bjørkli.

Kultur og organisasjonsliv

• Jobbe for et mangfoldig kulturliv med muligheter for alle

• Utvikle grendesamfunn som gir nærhet og trygghet for innbyggerne

Elever

Foto: F. Wika

Skole og oppvekst

• Opprettholde skolestrukturen

• Styrke den offentlige skolen

• Innføre kompetanseår for lærere i den videregående skolen

Hender, leie

Foto: Microsoft

Omsorg og trygghet

• Godt utbygget helse og sosialtjeneste i kommunen

• Tilstrekkelig plasser på Inderøyheimen og omsorgs/trygdebliger

Kommuneøkonomi

• Jobbe for en bevisst kostnadsgjennomgang

• Jobbe for langsiktig gjeldsreduksjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**