Til innhold

Inderøy Venstre

Inderøy Venstre er kommunenes eneste liberale parti. Vi arbeider for en liberal og varm politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk som gir mer til de som trenger det mest. Inderøy Venstre har én representant i kommunestyret i denne perioden, Knut Øye Brandsås.

Våre hovedsaker

 • Skole og oppvekst

  Inderøy Venstre ønsker en skole for kunnskap og like muligheter. En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn og som kommune, er å sørge for at ungdom kan gå ut i arbeidslivet med kunnskap, nysgjerrighet og ferdigheter. det er viktig å ha med seg for å bidra til nyskaping både i privat og offentlig sektor.

 • Miljø og klima

  Venstre vil utnytte muligheter som ligger i grønn innovasjon og fornyelse for å bygge framtidens nye og konkurransedyktige næringsliv. Inderøy Venstre er optimister når det gjelder å finne løsninger som fremmer vår livskvalitet samtidig som vi bevarer naturen rundt oss.

 • Helse og sosial

  Inderøy Venstre vil kombinere det å ta vare på det som fungerer med det å tørre å ta nye spennende valg og tenke nytt. Brukere må få en mye sterkere innflytelse på sin egen hverdag og på innholdet i de tjenestene den enkelte har bruk for.

 • Et grønt næringsliv

  Om neste generasjon skal ha et like trygt og godt arbeidsmarked som oss, må vi legge til rette for dem som vil skape nye arbeidsplasser nå.

  I en tid hvor både teknologi og samfunn endrer seg raskt, er det viktigere enn noen gang å slippe til mange kreative og engasjerte hoder for å finne de gode ideene.

Våre folk