Tid for saklighet!

Ledende politikere i Troms, med fylkerådsleder Pia Svensgaard i spissen, har innsett det samme som Bodø Venstre gjorde for et par år siden: Debatten om lokalisering av nye kampfly bør ikke legges død, men tvert i mot åpnes til en saklig, informativ og helhetlig meningsutveksling om alle muligheter og begrensninger ved begge de ulike alternativene i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Da blir man matt av responsen til Høyre og AP i Nordland, representert med henholdsvis Olavsen – som beskriver politiske meninger som krigserklæringer – og Fygle som føler seg uvennlig behandlet. Å søke en åpen debatt, og vurdere ulike alternativer opp mot hverandre, må da være sterkt ønskelig når det gjelder politiske beslutninger med så store økonomiske, miljømessige og forsvarsmessige konsekvenser som i denne saken? Hvordan dette kan kalles krigserklæring og uvennlige handlinger i et åpent demokrati er for meg en gåte.

Jagerfly

Foto: Avisa Bodø

Når vi skal bygge en kampflybase for framtiden, og gjøre den historisk største investeringen i forsvarsmateriell noen gang, kan man selvsagt ikke basere avgjørelsene på snevre lokalpolitiske næringsinteresser, tradisjoner og “vennskap”. Da må man våge å tenke nye tanker, da må man se helheten, både landsdelsmessig, men selvsagt også nasjonalt, og vurdere alle nyanser med den nye strukturen.

Nordland og Bodø Venstre var tidlig på banen og etterlyste en mer åpen, reflektert og helhetlig debatt i Nordlandssamfunnet. Selvfølgelig var dette motivert av at Venstre tar støyproblematikken på alvor, og at vi vanskelig kan forestille oss at en fordobling av støybelastning for Bodø-borgerne er en ønsket retning for fylkeshovedstaden. Til nå har vi opplevd debatten om disse tingene som mangelfull, lite informativ, forutinntatt, lukket – og i stor grad preget av ordførere med svært snevre kommunalinteresser på agendaen.

Undertegnede hilser derfor Pia Svensgaards innspill velkommen i debatten, og håper både Bodø og Nordland nå er klare for å ta en mer åpen, allsidig og reflektert debatt om lokaliseringsmulighetene for framtidige kampflybaser i nord. Venstre ønsker det beste alternativet for Nordlandssamfunnet, innbyggerne og ikke minst for forsvaret selv, og vi er foreløpig langt fra overbevist om at det kun er fylkeshovedstaden – med den største befolkningskonsentrasjonen i Nordland – som er best egnet for dette formålet.

Bodø Venstre
v/ gruppeleder Terje Cruickshank

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**