Tidskonto for foreldreperm

Stortingskandidat Roar Sollied viser i et leserinnlegg hvordan familiepolitikk kan tilpasses virkeligheten. Dagens system er for rigid og verken til foreldrenes eller barnets beste. Venstre vil ha større fleksibilitet og ordninger som når alle foreldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil ha tidskonto for foreldrepermisjon

Roar Sollied side

Foto: Øystein Nilsen

av Roar Sollied, 1. stortingskandidat for Venstre i Troms

Siden familier/foreldre har ulike behov, mener Venstre det er viktig å føre en familiepolitikk som tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best. Denne friheten må balanseres i forhold til likestilling og barnets beste. Venstre ønsker i sitt programforslag å erstatte dagens ordning med foreldrepermisjon i barnets første leveår med en tidskonto-ordning på 15 måneder per barn som foreldrene selv disponerer fram til barnet er 12 år. Venstre ønsker likevel at hver av foreldrene må ta minimum 5 av disse 15 månedene, og far må gis selvstendig rett til foreldrepenger.

Barn

Foto: barunpatro, sxc.hu

Venstre ønsker å legge til rette for at foreldrene selv skal kunne velge når og hvordan de vil ta ut sin foreldrepermisjon. For de fleste vil det være naturlig å ta hele permisjonen i barnets første leveår. Men for andre passer det bedre å gå tilbake i jobb med en ekstra ferieuke i flere år framover. Andre foretrekker en fridag i uken mens barna er små, mens enkelte vil gå litt tidligere fra jobb et par ganger i uka. Og noen ganger er foreldrene på ulike stadier i karrieren når de får barn slik at den ene for eksempel ønsker å utsette permisjonen i noen år.

Det er på også tide å sikre gode ordninger for studenter som får barn umiddelbart etter studiene. Denne gruppen faller mellom to stoler fordi de verken får studielån eller foreldrepenger. Venstre vil også bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorg for små barn. Familiepolitikken må ta høyde for at foreldre har ulike behov til ulike tider. Dagens system er altfor rigid i forhold til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**