Viktig med en avklaring fra AP

Det er viktig at Arbeiderpartiets landsmøte avklarer om partiet går imot å åpne opp for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen i neste stortingsperiode. Slik det nå ligger an er det bare Arbeiderpartiet som ikke vil ha et avklart standpunkt for om partiet vil ha oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Alle de andre partiene har bestemt seg i denne svært viktige fiskeri- og miljøsaken, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt.

båt havmiljø Lofoten

Foto: Vera Lysklætt

Venstres landstyre har enstemmig innstilt overfor landsmøtet på å verne havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen mot petroleumsaktivitet i neste stortingsperiode og Venstres leder Lars Sponheim har satt som ultimatum til eventuelle regjeringspartnere at det ikke skal åpnes for oljeaktivitet i disse sårbare områdene.

På vippen
Arbeiderpartiet vil kunne få en vippeposisjon i spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen etter valget.

– Hvis Arbeiderpartiet går imot oljeboring vil partiet trolig kunne danne flertall med sentrumspartiene. Hvis Arbeidepartiet går inn for oljeboring, vil partiet trolig kunne danne flertall med Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg vil derfor oppfordre Arbeidepartiets landsmøte til å avklare om partiet vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Vera Lysklætt.

– Jeg håper at partiet tar miljøet og fiskerienes side i denne viktige saken, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**