Buskerud Venstre vil kjempe for småbedriftene

Ved Venstres landsmøte i Stavanger 24-26. april vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på satsing på enkelmannsforetak og småbedrifter.
Helge Stiksrud vil ha like rettigheter for dem som driver enkelmannsforetak som ansatte i bedrifter.
Buskerud Venstre mener regjeringen ikke har satset nok på å stimulere det nyskapende næringslivet i regionen og krever en ny næringslivspolitikk for småbedrifter i Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Regjeringen har glemt enkelpersoners kreativitet, vilje og evne til å skape arbeidsplasser for seg selv og andre. Krisepakkene er dårlig på tiltak ovenfor disse, hevder 2. kandidat til stortingsvalget, Helge Stiksrud.

Ringerike Venstre Helge Stiksrud på sykkel

Foto: Roar Olsen

Stiksrud viser til at vi er mer avhengig av denne kreativiteten og skapergleden nå enn tidligere. Enkelmannsforetak og bedrifter med 1-5 ansatte representerer om lag 200.000 arbeidsplasser, dette er arbeidsplasser som gir et viktig bidrag til samfunnet. Det er her mye av produktutviklingen og innovasjon i Norge finner sted og det er her man finner morgendagens ideer vi skal bygge vår verdiskaping på, sier han.

Helge Stiksrud vil ta opp dette på landsmøtet og vil gå inn for å redusere skatt og byråkrati for disse bedriftene. Han ønsker økte avskrivningssatser, reduksjon av offentlige gebyrer, og innføring av en egen KapitalFunn ordning.

I tillegg vil han øke muligheten for midlertidige ansettelser og likestille selvstendige næringsdrivende og lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og sosiale ordninger.

Helge Stiksrud regner med fullt gjennomslag for sin politikk for Buskerud til landsmøtet i Stavanger.
Artikkelen er hentet fra EikerNytt 21.04.09

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**