Det viktigste politiske verkstedet er hverdagen vår

“På lederplass, lørdag, slår HA et slag for elitisering av politisk virksomhet ved å utrope Arbeiderpartiets landsmøte til vårens viktigste politiske verksted. Vi er redde for at dette synet kan bygge opp under en overforenklet forståelse for demokratisk kultur og virkelig folkestyre,” skriver Venstres førstekandidat Rita Iren Sletner sammen med Halden Venstres leder Geir Helge Sandsmark i Halden Arbeiderblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Audun Halaas

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

På lederplass, lørdag, slår HA et slag for elitisering av politisk virksomhet ved å utrope Arbeiderpartiets landsmøte til vårens viktigste politiske verksted. Vi er redde for at dette synet kan bygge opp under en overforenklet forståelse for demokratisk kultur og virkelig folkestyre.

AP og FrP prøver, i fellesskap, å gjøre demokrati til en strid mellom to parter. Dette er grunnleggende feil. Demokrati handler om kultur og mangfold. Demokrati handler om hva hver enkekt tenker, gjør og uttrykker i hverdagen.

I nær framtid møter samfunnet utfordringer i integreringspolitikk, på klimaområdet og i næringspolitikken, samtidig som problemene knyttet til finanskrisen slår inn over oss for fullt. Disse utfordringene kan ikke møtes effektivt dersom politikken overlates til politikerene alene.

Skal integrering og mangfold fungere, må vi som enkeltpersoner bidra ved den måten vi møter andre mennesker på. Skal vi satse på kollektivtrafikk, må løsningene som velges være attraktive for oss som skal bruke dem. Det kan de bare bli om vi engasjerer oss som enkeltpersoner. Finanskrisen ble skapt av finansakrobater, og vil kreve viktige og vanskelige politiske beslutninger for å bli løst. Til slutt er det likevel arbeidstakere, skattebetalere og forbrukere som må ta de avgjørende takene.

Partienes landsmøter vil gi folket klare meldinger om hva poltikerene prioriterer i sitt arbeid. Det er fortsatt holdningene til hver enkelt av oss som til slutt avgjør hvor velykket dette blir. Høstens valg er mye mer enn et valg mellom regjeringsalternativer. Vi skal velge 169 representanter som til sammen skal styre på våre vegne. Her skal hele utvalget av politiske tanker og interesser gjenspeiles og velgerne har heldigvis flere syn å velge mellom.

Med hilsen
Rita I. Sletner, Østfold Venstres førstekandidat til stortingsvalget
Geir Helge Sandsmark, leder, Halden Venstre

Innlegget har vært på trykk i Halden Arbeiderblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**