En viktig læringsarena

Det viktigste for Venstre i neste stortingsperiode er å ta steget over i lavutslippssamfunnet, bygge kunnskapssamfunnet og reformere velferdssamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lokallaget i Bodø Venstre sender to av sine mest profilerte politikere til helgens Landsmøte i Stavanger. Lokallagsleder Jostein Toftebakk og bystyrerepresentant Terje Cruickshank er to av nordlands 10 utsendinger. Sammen med toppkandidatene Berit Woie Berg, Arne Langset og Arne Ivar Mikalsen samt flere profilerte fylkespolitikere drar de til Stavanger for å vedta Venstres stortingsvalgprogram og viktige politiske uttalelser.

Venstre har gjennom flere år vært gjennom en kraftig ideologisk moderniseringsprosess, og ikke siden Johan Sverdrups dager har partiet vært en stoltere forvalter av den liberale politiske tradisjonen. Dette gir seg også utslag i oppslutningen rundt partiet, og høstens stortingsvalg kan vise seg å bli en milepæl — så sant partiet er seg sin liberale ideologi bevisst. Mye vil avgjøres i Stavanger i helgen.

internett

Venstre er et innovativt, inkluderende og åpent parti som raskt tar ny teknologi i bruk. Alle kan følge landsmøtet som både direkteoverføres på nett og det live-blogges hele helgen.
Video: Møtet sendes forløpende på VenstreTV: Følg med på https://www.venstre.no/politikk/lm2009/
Landsmøtesidene: Oppdateres forløpende på: https://www.venstre.no/politikk/lm2009/
Bilder: Oppdateres på Venstres bildearkiv: http://www.flickr.com/photos/norskevenstre/
Twitter: Vi mikroblogger fra landsmøtet på http://twitter.com/venstre

Jostein og Terje ser mest fram til Sponheims tale på fredagen, men de gleder seg også til de politiske debattene. Politisk er Landsmøte en viktig læringsarena for oss som er nye i politikken. Vi håper å knytte viktige relasjoner og få med oss gode ideer og innspill hjem igjen.

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**