Oppvarming til landsmøte for Venstre 24-26.april 2009

Venstres landsmøte blir viktig for våre kommende generasjoner. Miljø, skole, helse og småbedriftenes vilkår skal inn under lupen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre kake marsipan logo musikk

Foto: Inge Solli

Jeg forelår at vi varmer opp med Marie Bergmans sang “Ingen kommer undan politiken” og rocker oss inn mot landsmøtet. NT
Link: Marie Bergman

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**