Tone Skråning på Radio Prime

I morgen fra kl. 1500 til 1600 er lokalpolitiker, stortingskandidat og landsmøtedelegat Tone Skråning på Radio Prime. Hun skal snakke om landsmøtet og noen av sakene som skal opp der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tone Skråning

Foto: Ole Morten Melgård

Radio Prime finner du på FM 98,7 og 107,5 eller direkte på nett her.

Neste helg (24.-26. april) samles Venstre til Landsmøte i Stavanger. Fra Halden deltar Tone Skråning (3. kandidat ved Stortingsvalget) og Halden Venstres kulturpolitiker Per Magnus Finnanger Sandsmark. De vil arbeide for at Venstre skjerper kulturprofilen sin, satser offensivt på Østfoldbanen og tar bedre vare på de som trenger det mest.

Kampsakene for delegatene

For å sikre god oppvekst og levende lokalsamfunn, foreslår Østfold Venstre å styrke lokale kulturtilbud for barn og ungdom. Barn og unge skal oppleve mestringsglede gjennom egen utfoldelse og tilbudene skal utformes lokalt. Derfor vil Per Magnus Finnanger Sandsmark på vegne av Østfold Venstre fremme forslag om en offensiv satsing på barne- og ungdomskultur, som en del av Venstres kampsaker de neste fire årene.

Selv om vi nå har hatt tragiske hendelser som følge av mangelfull behandling, må vi fortsatt redusere unødvendig tvangsbruk i psykiatrien. Det er viktig og nødvendig å behandle enkeltmennesket med respekt. Derfor vil Østfold Venstre ha fokus på opplæring og

Blant de viktigste sakene på Venstres landsmøte:

* Venstre vil bane vei mot lavutslippssamfunnet, blant annet med en offensiv satsing på tog. Venstre vil at det skal ta 80 minutter fra Oslo S til Halden innen 2020.

* Venstre vil bane vei mot kunnskapssamfunnet, ved å satse på skolen. Venstre vil prioritere lærerne og innholdet i skolen, framfor måltider og lengre skoledag.

* Venstre vil bane vei mot velferdssamfunnet, gjennom en offensiv satsing på rusomsorgen.
I tillegg vil det blanet annet bli debatt om karakterer i barneskolen, kommunestruktur og EU-spørsmålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**