Velger Venstre fremtiden?

Til helgen arrangeres Venstres landsmøte i Stavanger. Vi i Unge Venstre kjemper for — og tror – at moderpartiet vil til å si Ja til EU, ja til vern av digitale borgerrettigheter og ja til fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

UV logo

Av Maria Liljedal, leder i Nordland Unge Venstre.

Venstre har gjennom flere år vært gjennom en kraftig ideologisk moderniseringsprosess, og ikke siden Johan Sverdrups dager har partiet vært en stoltere forvalter av den liberale politiske tradisjonen. Dette gir seg også utslag i oppslutningen rundt partiet, og høstens stortingsvalg kan vise seg å bli en milepæl — så sant partiet er seg sin liberale ideologi bevisst. Mye vil avgjøres i Stavanger i helgen.

For Unge Venstre er det først og fremst Venstre sitt lenge varslede linjeskifte i EU-saken som står i fokus. Flertallet i programkomiteen har innstilt på at Venstre skal si ja til Europa, og i en Sentio-måling denne uken gir flertallet av partiets velgere det samme svaret.

At Venstre nå ser ut til å velge demokrati, frihet og regionalt samarbeid fremfor husmannsavtaler, overstyring og isolasjon er etter Unge Venstres syn godt i tråd med partiets liberale tradisjon. Venstre var partiet som kjempet frem stemmerett for alle, og det er gledelig at partiet nå også ser ut til å ville gi norske borgere en stemme i Europa. I juni skal blant andre våre danske, svenske og finske naboer gå til valgurnene for å avgjøre hvem som skal sitte i Europaparlementet og lede det all-europeiske freds- og demokratiprosjektet i årene fremover. Vi nordmenn kommer også til å være med på denne turen — det er bare synd vi ikke får være med og bestemme retningen.

Situasjonen er i dag en helt annen enn i 1994. «Rikmannsklubben EU» har løftet millioner av øst-europeere ut av fattigdom. I dag er det røverbaroniet Lichtenstein, oljeberget Norge og — enn så lenge — konkursboet Island som utgjør den virkelige rikmannsklubben. Samtidig har EU gått i stadig mer demokratisk retning, og er i dag verdens mest demokratiske overnasjonale organisasjon. EØS-samarbeidet på sin side har ikke en gang et direktevalgt demokratisk organ. Men det kanskje viktigste for mange Venstrefolk er nok at EU i dag er verdens ubestridte miljøfyrtårn. De globale klimaprobleme kan ikke løses uten forpliktende internasjonalt samarbeid, og her er EU nøkkelen — også for Norge. Disse og flere faktorer er årsaken til at Venstre nå ser ut til å snu i EU-spørsmålet, og vi i Unge Venstre tror dette er et naturlig og riktig steg å ta for ett moderne og liberalt parti.

Demokrati handler likevel om mye mer enn EU-spørmålet. Derfor vil Unge Venstre kjempe knallhardt for å få vedtatt vår uttalelse om digitale borgerrettigheter denne helgen. Utviklingen av internett gir enorme muligheter for å dele informasjon. Samtidig gir det også problemer for å sikre respekt for privatlivets fred. Verken myndigheter eller private selskaper skal kunne overvåke digital informasjon uten rettslig kjennelse, og ytringsfriheten må ha minst like sterkt vern på internett som ellers i samfunnet. Unge Venstre mener mangel på IT-kunnskap er i ferd med å bli en ny form for analfabetisme, og mener at ingen skal kunne hindres tilgang til internett — heller ikke som straff. Dette er en politikk vi håper å få med oss landsmøtet på i helgen. Lov og rett på internett er fremdeles upløyd politisk mark, og forhåpentligvis vil Venstre gå i front for å sikre borgernes grunnleggende rettigheter — også på nettet.

Vi i Unge Venstre gleder oss til å treffes moderpartiet i Stavanger i helgen, og vi tror og håper at Venstre vil velge fremtiden, ikke fortiden når et nytt stortingsvalgprogram skal vedtas. Dette vil være nøkkelen til å vinne valget i september, og den riktige veien for Norge å ta inn i en liberal fremtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**