Venstre ba om svar

“Vil Halden kommune gjøre noe for at tilbudene innen dans og formgivning ved Halden vgs ikke skal bli nedlagt, og i så fall hva?” spurte Per Magnus Finnanger Sandsmark fra Venstre leder av Hovedutvalg for kultur og idrett John Østensvig (Ap) om i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Forespørsel – Hovedutvalg for kultur og idrett 21.04.2009

Østfold fylkeskommune sender i disse dager tilbudsstrukturen i videregående opplæring ut på høring. Der er utdanningstilbudet i dans ved Halden videregående skole Risum foreslått nedlagt fra høsten 2009, og formgivning vurdert nedlagt fra høsten 2010. Halden kommunes kulturplan slår fast at kulturfagene ved Halden vgs utgjør en viktig del av kulturlivet i Halden og er et samlingspunkt for kulturaktivitet i kommunen vår. Det er vårt utvalgs oppgave å se på det helhetlige kulturbildet i Halden.

Spørsmålet er derfor:
“Vil Halden kommune gjøre noe for at tilbudene innen dans og formgivning ved Halden vgs ikke skal bli nedlagt, og i så fall hva?”

Her er et innhogg i Halden Arbeiderblad om saken
Her er et annet tidligere oppslag i Halden Arbeiderblad.

Østensvig svarte at han ikke kunne svare på om kommunen ville foreta seg noe spesielt, men at han ville ta opp saken med sine partikolleger i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**