Budsjett med sosial profil

Neste uke skal bystyret revidere budsjettet for 2009. – Venstre og KrF legger frem et felles budsjettforslag som bedrer den sosiale profilen og dropper alle bemanningskutt i skole og barnehage, sier gruppeleder for Venstre, Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jon Gunnes

Jon Gunnes

Forslag om stillingsstopp, sluttpakker og konkurranseutsetting gjør det mulig å kutte i kommunens gjeldsbyrder.
– Vi har veldig like prioriteringer, så det var enkelt for oss å lage et felles sentrumsbudsjett denne gangen. Det sier gruppelederne i Venstre og Kristelig Folkeparti, Jon Gunnes og Odd Anders With. De forteller om følgende prioriteringer:
· Nei til kutt for vanskeligstilte barn og unge.
· Ingen kutt i trygghet, kvalitet og nattbemanning i eldreomsorgen.
· Nei til kutt i bemanningen, eller kvalitetskutt i skole og barnehage.
· Ja til større utnyttelse og samarbeid med privat sektor, både ved økt støtte og konkurranseutsetting.
· Nei til kutt i miljøambisjonene.
· Ja til kutt i kommunens lånegjeld.

På de enkelte budsjettposter bruker Venstre og KrF mest til barne- og familietjenesten, hindrer kutt i sosialhjelpssatsene, styrker bemanning i barnehage og skoler, hindrer redusert nattbemanning, stopper kutt i rusomsorg og til funksjonshemmede og har en styrking av kirke, kultur og idrett.

For å dekke inn satsingsområdene og kutte i kommunens gjeld foreslår Venstre og KrF å ta i bruk ansettelsesstopp og tilbud på sluttpakker. — Det er begrenset hva vi kan spare dersom kommunens bemanning vokser uhemmet. Og omorganiseringer hjelper oss lite økonomisk dersom vi ikke har som mål å bli kvitt unødvendige årsverk, sier Gunnes og With.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**