Lover økt kapasitet

Fylkesråd for samferdsel, May Valle (V), fortalte fylkestinget onsdag at fergekapasiteten på Tjøtta skal økes med 40 prosent i sommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


kilde: Helgelandsblad

Fylkesting på Mo

Under onsdagens fylkestingsåpning på Mo i Rana holdt fylkesråd for samferdsel i Nordland, May Valle (V), en orientering om planer for sommerens fergedrift.

Supplering
Når det gjelder sambandet Tjøtta-Forvik lover fylkesråden en kapasitetssøkning på 40 prosent. Hun understreket at det var dette sambandet som hadde flest gjenstående biler sist sommer.

Som vi tidligere har skrevet er planen at bilferga «Rødsund» flyttes fra Bogenes til Tjøtta. B/F «Tjøtta» blir en suppleringsferge på sambandet.

May Valle (V) lovet også kapasitetsøkning over Vestfjorden fra Bodø med 20 prosent og en dobling av kapasiteten mellom Drag og Kjøpsvik.

Vil ha flere
I anbudskravene for fergetrafikken Bodø-Lofoten er det satt opp at strekningen skal trafikkeres med gassdrevne ferger fra 2012.

Hun understreket også at fylket står foran store utfordringer både når det gjelder materiell og fergeleier.

I alt er det 35 fergeleier i Nordland fylke og på mange av disse må det foretas utbedringer. Det skyldes i stor grad at fergemateriellet må fornyes og at det kreves større ferger. I tillegg er kravet at fergene skal gå oftere, fastslo Valle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**