Miljøtiltak ved Mo industripark

Tirsdag, 21. april var komité for kultur og miljø på befaring i Mo Industripark.
På programmet sto orientering fra – Celsa Armeringsstål AS ved stålverkssjef Bjørn Ugeda
Molab AS ved produksjonskoordinator Wenche Brennbakk
Mo Industripark AS ved informasjonssjef Ivar Hartviksen
Omvisning MIP ved informasjonssjef Ivar Hartviksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hvert fylkesting er komitén på visit for å bli bedre kjent med forskjellige miljø og kulturtiltak i fylket, denne gangen gikk turen til Mo industripark. Se intervju med Franziska Vika etter befaringen.
Se innslaget på nett TV her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**