Miljøtiltak ved Mo industripark

Komité for kultur og miljø var under fylkestingssamlingen på befaring ved Mo industripark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fylkesting på Mo

Hvert fylkesting er komitén på visit for å bli bedre kjent med forskjellige miljø og kulturtiltak i fylket, denne gangen gikk turen til Mo industripark. Se intervju med Franziska Vika etter befaringen.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**