10 fra Nordland deltar på Venstres landsmøte

Nordland Venstre deltar med 7 delegater og 2 observatører på Venstres landsmøte i Stavanger denne helga, i tillegg til at Fylkesleder og 1.kandidat Berit Woie Berg møter som direkte valgt landsstyremedlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er et spennende programforslag som skal drøftes, der sosialt ansvar, skole, småbedrifter og miljø er i fokus.

Det er stor enighet om at det ikke skal letes etter olje i Lofoten og Vesterålen, men delte meninger om EU. Det er også stor enighet om at en velferdsreform og demokratireform trengs, men hvordan det skal gjøres skal drøftes.

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Venstre vil at kommunene skal få større oppgaver og større andel av det offentlig budsjett, noe som nok vil føre til at noen nye kommunegrenser bør vurderes. Det er ikke et poeng for Venstre å få færre kommuner, men det er et poeng å få flere oppgaver, bedre tjenester, sterkere lokaldemokrati og forutsigbare finansieringsordninger til kommunene og helsetjenesten.

Gode kollektivforbindelser, mer miljøvennlig drivstoff og utbedring av E6 er viktig for Nordland. Forskning, utdanning og miljøvennlig teknologiutvikling er nødvendig for framtidas arbeidsplasser. I kommunene i Nordland er det de mange småbedrifter, enkeltmannsforetak og kulturarbeidere som holder hjulene i gang. De må få mye bedre betingelser, slik at de tør å starte opp eller utvide sin virksomhet. Dette gjelder både i forhold til velferdsordninger og skatt.

Venstre vil at lærerutdanningen skal bli på 5 år, og at lærerne skal ha mulighet og ansvar til å få faglig påfyll.
Vi må tørre å gå nye veier i rusomsorgen. Heroinassistert behandling til de aller tyngste brukerne, er kontroversielt, og det knytter seg usikkerhet til det. Venstre er villig til å gjennomføre et prøveprosjekt for å få erfaringer. Venstre vil at offentlige behandlingstilbud og i rusomsorgen styrkes, men er også glad for alle gode tilbud som gis av frivillige organisasjoner og private ildsjeler. Vi trenger begge deler.

Velferd og fellesskap skal sikre at alle får mulighet og at de som sliter i livet kan få den hjelp de trenger. Venstre er glad i offentlig sektor. Derfor vil vi den skal fornye seg og styrke seg. Venstre er også glad i frivillig arbeid og ildsjeler. Hvis private tilbud utfordrer og utfyller offentlig tilbud, så er det en berikelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**