Bystyre 31.mars

Et stort sakskart, men det var en sak som preget bystyret — valget av urbane figurer som arkitektonisk uttrykk for Bodøs nye kulturhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fornying av avtale om vennskapsbyforbindelse
Se saksfremlegget på Bodø kommunes hjemmesider.

Dagens bystyre startet godt med at for første gang ble et tilleggsforslag fra Venstre vedtatt. Ikke den viktigste saken, men positivt å bli hørt.

Forslag fra Terje Cruickshank (V):
Bodø kommune ønsker å bidra kulturelt og mellommenneskelig med en vennskapsbystrategi mot et sted i verden som trenger en vennskapsby i et rikt land. Sak om dette fremlegges OK-komiteen før dagens vennskapsforpliktelser opphører.

Klasseturer i foreldrenes regi – kommunens holdning
Se saksfremlegget på Bodø kommunes hjemmesider.

Men så startet den vanlige motstand mot liberale tanker. I denne saken fremmet og stod Venstre alene om:

Forslag fra Terje Cruickshank (V):
Det er den lokale skoleleders og klasseleders ansvar, i samråd med elever og deres foreldre, å utforme og danne premissene for sosiale dannelse og læringsturer.

Men her vant enhetstanken og minimalistankene frem og innførte store begrensninger på muligheter for skoleturer.

Kulturkvartalet – valg av arkitektløsning og rammer for videreføring av prosjektet
Se saksfremlegget på Bodø kommunes hjemmesider.

Dette var dagens store sak. Et nærmest samlet bystyre talte for det arkitektoniske uttrykket som representanten fra Venstre fant veldig vanskelig å akseptere. Argumenter om at mange røster i Bodø talte gjennom meningsinnlegg mot dette uttrykket og at minimal begeistring for en investering til 1 milliard burde få Bodøs politikere til å tenke seg om to ganger nådde som forventet ikke fram.

Representanten Cruickshank gikk til slutt sammen med flertallet med begrunnelsen for at det da gir større mulighet for å være med i prosessen videre og på denne måten forsøke å påvirke. I ett siste forsøk på å dra bodøborgeren mer inn i prosessen fremmet Venstre forslag om en offentlig idestorm konferanse hvor innspillene kunne tas med i det videre arbeid, men ble nedstemt.

Andresaker
Ellers var det flere små og større saker uten større debatter som regulering av bryggeritomta, Nedre Rønvik og ny kollektivtrase. Sistnevnte mente Venstre man kunne utøvd litt mer estetikk og fått bedre planlegging med grønn midtskille uten at dette nevneverdig endret posisjonens vedtak.

Hele protokollen fra møtet finnes på Bodø kommunes hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**