Petroleumsprovins?

Roar Sollied kommenterete i sitt innlegg i hoveddebatten på Venstres landsmøte regjeringens dokument Nye byggesteiner i nord, der det heter at politikken må utformes slik at nordområdene blir attraktive og prioriteres av selskapene, og interesse for “nordområdene som petroleumsprovins.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Roar Sollied viser Tromsø

Foto: Venstre

-Verken SV, SP eller AP er å stole på når det gjelder viljen til å bevare havmiljøet vest for Nordland og Troms, sa Sollied. Venstre vil ha produksjon av mat, medisin og fornybar energi, som vil være langvarige, mer miljø- og klimavennlige næringer. Oljeutvinningen må holdes unna de områder som på sikt har langt større betydning for landsdelen og for det biologiske mangfoldet. Sollied påpekte at kunnskap og forskningsinnholdet i nordområdesatsingen ikke operasjonaliseres så lenge regjeringen holder så lav profil på basisfinansiering og forskningsmidler og -fond i sine budsjetter.

Venstre satser på utdanning og forskning
-Vi trenger flere lærere, men de rødgrønne stemte ned Venstres forslag om kompetanseløft for lærerne. Samtidig forlenger de skoledagen slik at underskuddet på lærere bare øker, sier Sollied, som med Venstre vil øke norsk forskningsinnsats til 3 % av BNP innen 2013 og Forskningsfondet til 150 mrd. kroner allerede i 2010.

-Lag et co2-deponi utenfor Lofoten ved å la olja ligge der…., appellerte Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**