Tankesmier på hold

Inntil videre innstiller lokallaget tenkesmiene Liberale Studenter og Tenketanken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fra nyttår etablerte vi "Liberal tenketank" og Liberale studenter ble gjenlivet. Det var et ønske om mer rom for debatt og politiske tanker. Og komme sammen for å samtale om store og små ting.

Dessverre har ikke responsen vært som ønsket og vi setter derfor tankesmiene på hold til høsten, men lover å komme tilbake med tankesmie inspirert opplegg igjen.

Det blir fortsatt åpne debattmøter og styremøter på tirsdager før komité og bystyremøtene og alle er hjertelig velkomne hit.

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**