Stemmerett for 16- og 17-åringer

Onsdag 29. april skal kommunestyret i Rælingen ta stilling til et forslag fra V og SV om at Rælingen skal delta i forsøksordningen om stemmerett for 16- og 17-åringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom som må betale skatt og kan bli satt i fengsel, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet.

Å gi stemmerett for 16-åringer kan også medvirke til større politisk engasjement blant ungdom. Valdeltakelsen har de siste årene vært dalende. Snart er det kun en av to som bruker stemmeretten sin ved lokalvalg. Dette begynner å bli an fare for lokaldemokratiet, og Venstre mener å gi stemmerett til 16-åringer kan bidra til å øke den politiske interessen og deltakelsen blant ungdom, og derigjennom styrke lokaldemokratiet.

Barneombud, Elevorganisasjonen og Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner er positive til at norske 16-åringer er modne nok til å få stemmerett ved lokalvalg. “Vi trenger deres kompetanse i lokalpolitikken, og ungdom vil tvinge politikerne til å fokusere på saker som gjelder barn og unge”, uttaler Barneombudet. Dette er vi hjertens enig i og vår oppfordring er, slipp ungdommene til!

Vi ser også for oss at det skal etableres et godt skoleringsopplegg i regi av skolen slik at ungdommene får god kunnskap om partier, stemmerett og lokaldemokrati generelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**