Tone om skole fra Venstres landsmøte

“Med Venstre får man kunnskap, ikke julekurver, med seg hjem til jul,” skriver stortingskandidat Tone Skråning om Venstres skolepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Lars Sponheim holdt en flott tale hvor han slo fast at kunnskap skal bære fremtidens velferdssamfunn.

Samtidig opplever vi en økonomi i kommuner og fylker som gjør at skolesektoren sutter på labben og kutter i tilbud. Dette har fært til at vi har en skole som ikke makter å gi tidlig hjelp til elevene som trenger ekstra hjelp for å lære.
Samtidig har vi en skole som skaper underytere av elever som lærer raskt.nn Til tross for mu
Det er ikke typisk nok å være god, en skole som har lite flatterende resultater. I mitt fylke, Østfold, har 40 % av lærerne ikke formell kompetanse i de fagene de underviser i. Velger man ut fag som matematikk og naturfag er situasjonen enda verre.

Utviklingen mot et samfunn som i stadig større grad skal leve av kunnskap betyr at vi må utdanne mennesker som beholder sin evne til å lære når de går ut av skolesystemet og inn i arbeidslivet. De må kunne finne svar på nye spørsmål, oppdatere seg kontinuerlig på sine arbeidsfelt, være kreative og kunne utnytte sosial kompetanse i samarbeid med andre om å løse viktige problemer i samfunnet.

Lokalt betyr dette at skolen bør utfordres på å utnytte skoleåret bedre, opprettholde en bred skoletradisjon og å holde lærerressursen på et anstendig nivå.

Utviklingen mot et velferssamfunn som lever av kunnskap og ikke naturressurser gjør at vi må prioritere ressurser til skole og utdanning lokalt, selv når dette innebærer et valg mellom pest og kolera. I Halden betyr det at andre gode formål må nedprioriteres en periode.

Skal vi holde læringsresultaterer på et ansetndig nivå kan vi ikke trappe ned før 17 .mai og bruke desember til å klippe julekurver. Med Venstre får man kunnskap, ikke julekurver, med seg hjem til jul.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**