Venstre beklager at det ikke blir penger til etterutdanning

Til tross for at alle partiene stemte for at Tønsberg kommune skulle løfte kompetansen for lærere i Tønsberg kommune når kommuneplanen ble behandlet, vil ingen lærere i Tønsberg kommune få mulighet til dette i denne perioden. Dette beklager Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For at grunnopplæringen skulle være rusta til å møte kunnskapssamfunnet ble både fagforeninger, KS og staten enige om at lærere skulle få mulighet til å ta videreutdanning fra 2009
I den modellen som ble valgt ble man enige om at kommunen skulle dekke 40 % av kostnadene, staten 40 % prosent og den enkelte lærer 20 %

Staten har allerede kjøpt opp mange studieplasser som fra høsten kan ta imot lærere som ønsker videre og etterutdanning. Nå ser det ut som at ikke en enste lærer fra Tønsberg får benytte seg av disse plassene.
Dette beklager Tønsberg Venstre på det sterkeste.

Tross festtaler har det politiske flertallet i Tønsberg ikke vilje il å satse på videre /etterutdanning for Tønsberglærere. Venstre mener at på tross av den vanskelige økonomiske situasjonen må vi være villig å satse på vider/etterutdanning.

Tønsberg Venstre er også kritiske til statlige myndigheter. Når staten ser den vanskelige økonomiske situasjonen mange kommune er i må staten ta et større ansvar for at denne viktige reformen ikke blir en fiasko.

Les om saken i Tønsberg Blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**