Venstres Landsmøte

En god bred politisk debatt om Venstres ærend i norsk politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres landsmøte ble satt med en engasjerende og bred debatt fra leder Lars Sponheim. Hans grønne tråd var "Fra rødgrønn ensretning til Venstres mangfold". Vi trenger Venstre og en liberal politikk som har tro på framtiden og som setter menneske over systemene. Landet er klar for regjeringsskifte, og vi trenger ikke en ny lukket flertallsregjering, vi trenger en ny fri og åpen mindretallsregjering som kan fremme visjoner og politisk budskap som tåler dagslyset!

Fra Nordland Venstre entret toppkandidatene Berit Woie Berg og Arne Ivar Mikalsen talerstolen under den politiske debatten.

Arne Ivar Mikalsen fra Landsmøte talerstolen

Foto: Hilde Nystad

Mikalsen trakk fram at en mulig løsning i regjeringsforhandlinger mht den låste døra om olje i Vesterålen og Lofoten er at man sikrer en spredning av kompetansearbeidsplasser oppover langs kysten, når det gjelder fornybar energi.
– Blokkerer man et område for en type virksomhet, så vil de som ofte omtales som "folk flest", se mye lysere på et slikt vedtak, om man ser at det er mulig å få inn andre og langt mer fremtidsrettede arbeidsplasser. Det kan ikke fossil energi tilby. Det kan kun den fornybare energien avsluttet Arne Ivar Mikalsen og høstet god applaus fra landsmøtet etter sin tale.

Berit Woie Berg på Landsmøtes talerstol

Foto: Hilde Nystad

Berg trakk fram at kommunereformen er en velferdsreform, sterkere lokaldemokrati og bedre tjenester.
Det er ikke et mål for Venstre å få færre kommuner, det er et mål å få flere tjenester der folk bor, bedre kvalitet på omsorgen der folk bor, sterkere lokal styring der folk bor og høyere andel av budsjettet til kommunene. Da kan gjerne resultatet være at det blir færre kommuner fordi kommunene selv finner det mest hensiktsmessig.

Dagens forvaltningsreform, der bl.a. veier overføres fra stat til kommune vil være en prøvestein på om staten mener alvor når de overfører oppgaver fra sat ti et annet nivå. Overføres oppgaver fra stat til kommunene må det følger varig finansiering med. Vi er spente på kommuneproposisjonen. Etter AP s landsmøte forrige helg bør det vises i prop.at veiene er finansiert.

Den etterutdanningstilbudet som nå gis til lærere baserer seg ikke på hav kommunen trenger av kompetanseheving. I Nordland har departementet kjøpt 89 studieplasser for lærere i Nordland, men bare 18 av disse er i Bodø og ingen er på Nesna. De resterende 71 plasser er kjøpt alle andre seder i landet. Kommunen har ikke råd til å sende sine ansatte på etterutdanning når reiseutgiftene er like store som kursavgiften.

– Det er viktig å gjennomføre reformer som må kunne gjennomføres i praksis, avsluttet Berit Woie Berg før hun høstet god applaus fra landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**