Anne Solsviks tale til Venstres landsmøte

Anne Solsvik leder i Norges Unge Venstre hold på Venstres landsmøte en strålende tale der hun la vekt på hva det innebærer å være et liberalt parti, kampen mot klimaendringene, innvandring og EU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kjære landsmøte!

Hva vil det egentlig si å være liberal? Det flere ord som beskriver det å være liberal. Det er fordomsfri, åpen, inkluderende, raus, mangfoldig, frihet og tolerant.

Den viktigste rollen Venstre kan ta er å leve opp til disse hedersordene. Det er det som plasserer oss politisk og det er det som styrker vår politikk. Dette er kampen for å sikre respekten for menneske som et fritt individ. Og ikke minst: Dette gjør Venstre til norsk politikks klareste motpol til populisme og misstenkliggjøring!

Dette er vår posisjon, vår rolle, vår misjon. Dette er hva som skiller oss fra de andre partiene. SV viste oss under landsmøtet sitt hvordan de oser av en grunnleggende mistillit til alt som er annerledes enn de offentlige A4-løsningen. De fikk det tydeligst frem nå de stemte for å forby alle skoler som ikke er offentlige.

SV beskriver ofte seg selv som sosialliberale, men er ikke i nærheten av å forstå hva dette betyr. De tar ikke inn over seg at folk er forskjellige og vil velge forskjellige løsninger i sin hverdag. På en side er det tragisk at ikke SV forstår at deres politikk vil føre til en massiv nedleggelse av grendeskoler og et tap av mangfoldet i undervisningspedagogikken. Men det verste blir for meg den dogmatiske kampen mot mangfold, mot det liberal samfunn og mot menneskerettighetene. Dette er SV villige til å se fullstendig forbi i kampen for sosialismen og i kampen mot et liberalt samfunn.Det kan ikke vi i Venstre akseptere.

En av de største frustrasjonene for en liberaler er og blir innvandringspolitikken. Det er for mange grelle eksempler til at man kan lene seg tilbake og si at den viktigste kampen er å forsvare asylinstituttet. Man kan ikke sitte stille. Eller som Arnulf Øverland sa det: Du må ikke sove.

Det verste eksempelet for meg for tiden er historien om Abbas og Fozia Butt. Søskenparet som har bodd nesten hele sitt liv i Norge, har mista sine foreldre og som nå skal bli utvist til Pakistan av norske myndigheter.

Som liberaler reagerer jeg på at et søskenpar på noen å tjue år, som har bodd i Pakistan 3-4 år av sitt liv, skal sendes til et land de ikke kjenner, uten venner og uten fremtid. Ikke fordi de har gjort noe selv, men fordi deres avdøde mor fylte ut noen papirer feil for 20 år siden.

De er kroneksempelet på godt integrert norsk ungdom, men blir revet fra sitt lokalsamfunn og sine venner fordi de har mistet sine foreldre som ikke gjorde de klokeste valgene for dem.

Kjære landsmøte,

nå sitter søsknene i kirkeasyl. For de nekter å forlate det de har oppfattet som sitt trygge hjemland og bli sendt til et ukjent sted. Vi kan ikke ha det slik i Norge at man aldri vinner mot systemet og aldri oppnår å bli norsk så lenge man har en annen hudfarge. . «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» sa Øverland i diktet sitt. Kjære landsmøte — det skjer urett i Norge i dag, og jeg tror ikke dette er noe vi som liberalere ønsker å «tåle».

Det er mange utfordringer å ta tak i for å få til gode løsninger for integrering, men det betyr ikke ensbetydende at man er blåøyd og naiv fordi man ønsker en grunnleggende endring i innvandringspolitikken. Det er også trist at i hele integreringsdebatten forsvinner mye av faktakunnskapen om integrering. De aller fleste innvandrere i Norge klarer seg bra. Andregenerasjons innvandrerungdom tar nå mer høyere utdanning enn gjennomsnittet og 75% av befolkningen mener at innvandrere er med å bidrar til et bedre og mer mangfoldig samfunn.

Å si ja til innvandring og endringer i asyl og flyktningspraksisten betyr ikke at man sier ja til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og gjengkriminalitet. Slik er det ikke. Å si ja til innvandring er å si ja til frihet til å søke et bedre liv, ja til et mer mangfoldig samfunn og ja til å bekjempe global fattigdom! Det er faktisk slik i dag at innvandrere til den vestlige verden sender tilbake dobbelt så mye penger som verdens totale bistandsbudsjett.

Utfordringen ligger i hvordan man møter innvandring. I dag møtes det av Siv Jensen og Martin Kolberg med trusler om at Norge er utrykt på grunn av radikal islam og snikislamifisering. Dette er rein skjær løgn og det er populistiske politikere som spiller på det verste i mennesket, frykten for det ukjente.

Martin Kolberg: At høyt utdannede norske jenter frivillig vil gå med hijab er ikke radikal islam. Det er respektløst over de titusensvis av ofrene for terrorisme og radikal islam. Og det er forferdelig ovenfor det norske mangfoldet.

Siv Jensen: Du trenger ikke å ligge oppe om natten å bekymre deg for snikislamifisering. I mangfoldets navn burde du vært mer bekymret for snikblendafiseringen av Stortinget. Men der skal vi i Venstre gjøre noe med, vi skal få inn Abid på tinget!
———
Klimautfordringene er og blir den største utfordringene som menneskeheten har stått ovenfor. Det er stor fare for enorme sosiale og økonomiske følger som vil gå ut over hele planeten, og spesielt de som står svakt i utgangspunktet. Hvis vi ikke gjør noe nå, kommer den globale gjennomsnittstemperaturen til å stige med 5 grader. Da er det kun Scandinavia, Canada og Russland som blir beboelig. Ta er det jo et paradoks at det partiet som er mest mot innvandring også vil gjøre minst for å redusere klimaendringene, som vil skape hundrevis av millioner klimaflyktninger.

Vi må handle raskt og vi må handle på alle nivå i samfunnet. Løsningen er en omfattende og helhetlig endring av dagens samfunnsmønster. Ikke et klimaforlik på det minste felles multiplum, hvor Venstre hadde bedre resultater i å flytte Høyre enn SV klarte å flytte Arbeiderpartiet.

Vi vil merke klimaendringene på dyrere bensin, dyrere strøm og økte krav til reduksjon i utslipp. Det vil lommeboka vår tåle.

Men dette er ingen pris å betale til forskjell fra de som må flykte fra sine hjem, mister sitt hjemland og kontakt med hverandre på veien. Det vil være flere millioner klimaflyktninger i løpet av det neste tiåret. Flere millioner mennesker som mister sine hjem på grunn av vår mangel på handling.

Vi som liberalere og opptatt av miljø kan ikke aksepterer at det minimumsnivået som ble fremforhandlet i fjor er det som skal fortsette å være ambisjonene.

Vi må få på plass en avtale som kjemper for en
effektivt stans av global oppvarming,
sikre fattige menneskers rett til utvikling,
forplikter Norge og den rike del av verden til å ta kostnadene.

Da er det klart at verden trenger at det mest offensive miljøpartiet sitter i stolen når verdens rikeste land skal inn i klimaforhandlinger. Folkens, dette krever jo at vi får Venstre i regjering, og en liberal miljøvernminister!

EU
Verden er preget av kriser. Matvarekrisen, finanskrisen og klimakrisen ble gjengangsmelodien for å beskrive 2008, og svaret ble fort de – globalisering fra proteksjonistiske røster. Vi som liberalere må stå i mot de – globaliseringen og vi ser mer enn noen sinne at det ikke er kun nasjonalstatene leders hoder som må samles for å finne løsninger, vi som liberalerer må møtes over landegrenser for å sette styrke bak våre løsninger.

Denne møteplassen må være EU. En organisasjon som selv de som er imot sier at ville blitt etablert i dag hvis den ikke hadde eksistert. For vi lever i en globalisert verden folkens og da må vi søke løsninger utover landegrensene.

Vi får ofte høre argumentet at det ikke er aktuelt eller passer seg nå ta en EU-debatt og at dette er det minst aktuelle spørsmålet å ta opp. For meg er det ikke hvorvidt dette er noe alle nordmenn går å tenker på støtt og stadig, for meg er dette en forlengelse av de politiske standpunkt jeg har i en lokal politikk og nasjonal politikk, videre til hva jeg står for globalt.

Jeg synes det er trist at når historiebøkene ble skrevet så var ikke vi en del av de som satt seg ned for å finne handelsløsninger som kunne sikre fred i Europa, jeg synes det er trist at vi ikke er blant de som tok initiativ til den største demokratiutvidelsen i Europeisk historie og de som står sammen i en blokk for å presse frem god klimaløsinger og endringer, både ned til nasjonalstatene og ut til resten av verden,

Men kjære landsmøte,

Mitt ønske er at vi er en del av historiebøkene når kapitelet om demokratireform internt i EU skal skrives, at vi var en del av en massiv satsning på klimaløsninger og omleggelse av energibruk når nasjonalstatene har spilt falitt i å bekjempe utfordringene, at det et vi som kan sikre at EU er styrket i fattigdomsbekjempelse globalt og fredsarbeid forbi øst – Europa.

Vi kan ikke si i dag hva som vil være morgendagens Berlinmur, men vi kan i dag velge å delta på de arenaer som har betydning for hvilken hverdag de neste generasjoner skal ha. Internasjonale utfordringer krever bindende, internasjonale løsninger. Så enkelt — og så vanskelig — er det. Våre felles utfordringer kjenner ingen landegrenser — det bør heller ikke politikken gjøre.

Så til slutt.

Vi som liberalere har et ansvar for å forsikre at det også i fremtiden vil stå fordomsfri, åpen, inkluderende, raus, mangfoldig og tolerant når man slår opp i ordboka under liberal. Det gjør vi ved de saker vi står for og ved å være en motpol til populisme.

Venstre skal være raus i å akseptere at folk lever forskjellige liv, vi skal være åpne og tolerante ovenfor kulturmangfold, religionsmangfold og meningsmangfold. Men ikke akseptere urett og krenkelse av mennesker.
Det å ha et raust syn på folk, at man er villig til å strekke seg langt for å bygge ned grenser mellom mennesker og land og at det er en tro på at folk vil noe for seg selv og andre.

Vi skal forsvare og kjempe for menneskerettighetene og demokrati for hver enkelt av oss uavhengig om det er en jente født i Hallingdalen eller Swath-dalen. Vi skal kjempe for demokrati på alle nivå i samfunnet. Vi skal kjempe for makt og innflytelse for å få gjennomslag for det vi står for, både nasjonalt og internasjonalt. Og vi skal kunne samles om fire år, se tilbake på stortingsperioden som har gått, og si til oss selv: Jeg er stolt av å være liberaler. Jeg er stolt av å være medlem av partiet Venstre.

Godt landsmøte og godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**