Fylkesleder Andre N. Skjelstads tale til landsmøtet

Stortingsrepresentant og fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre, Andre N. Skjelstad, la i sin tale til landsmøtet vekt på sosialt ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Regjeringens store mål i denne regjeringsperioden var at de skulle avskaffe fattigdom. – Fattigdom skulle avskaffes med et pennestrøk. I stedet ga Dag Terje Andersen Kjell Inge Røkke 5 milliarder kroner. Er dette å innfri fattgdomsløftet? Nei, det er det ikke.

Det nytter ikke å klatte tiltak utover hvis en skal fåt til endringer. Det må prioriteringer til. – Og Venstre vil prioritere. – Vi vistste at de ikke ville greie det. Fattigdom handler ikke bare om inntekt, men om vanskelige oppvekstvilkår, dårlig skolegang, rus og psykiske problemer, og sykdom.
Derfor er det så komplekst. Men, å redusere fattigdom – det er Venstres mål – vi kaster ikke blår i øynene på folk – Derfor prioriterte vi 1 milliard kroner mer til fattigdomstiltak enn regjereingen i vårt budsjett.

Vi trenger tiltak rettet mot barna i fattige familier slik at de ikke vokser opp under så vanskelige levekår. Derfor har vi en stor satsing på helsesøstertjenesten, økt tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med barn i lavinntektsvfamilier, en rekke tiltak og prosjekgter i skole og heim for å hindre “drop-out” fra skolen, samt støttekontakter.

Skole og deltagelse i fritidsaktiviteter skal være gratis slik at alle kan delta.

Det skal ikke handle om lommeboka når det gjelder å få være med. Venstre vil styrke forbyggingsarbeid på en rekke områder for å forhindre fattigdom og gi alle så like levevilkår som mulig.

Vi setter mennesket i sentrum og ikke systemet – som de gjør i AP-staten.

Derfor vil vi ha en borgerlønn. En garantert minsteinntekt som vil være en bedre løsning enn det endeløse byråkratiet som møter de som kommer i kontakt med NAV i dag.

I løpet av denne stortingsperioden har også Regjeringen forsøkt å styre NAV, det har de ikke klart.

Det tror jeg også alle de som har stått i kø og forsøkt å få kontakt med en saksbehandler også er enige i. Vi har hattt AP-statsråder som har vært mer opptatt av å bygge kontorer enn å hjelpe folk. Vi må ha et sosialvesen som evner å hjelpe folk – . Her har regjeringen gjort en dårlig jobb De har hatt ensidig fokus på system og IKKE på menneskene som skulle få hjelp.

Hovedproblemet i NAV – nå er de med de sammensattet behov, brukerne som satt nederst ved bordet tidliger er nå skjøvet langt ut på gangen. Det sosialfaglige arbeidet må styrkes. Derfor må nye koster slippes til, som evner å sette mennesket i sentrum.

Andre N. Skjelstad
Fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**