God stemning på landsmøtets 2. dag

Lørdagen bar preg av mange interessante saker vi gjerne skulle brukt mer tid på å debattere. Saken om kommunreform, frivillighet eller tvang ble tapt for Møre og Romsdal som ville innføre frivillighet i kommunestrukturspørsmålet. Programkomiteens innstilling ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dermed går Venstre inn for at Stortinget fastsetter et måltall for hvor mange kommuner reformen skal resultere i, men hvor kommunene selv får bestemme de nye kommunegrensene. Fylkeskommunen skal bestå som et mellomnivå mellom kommune og stat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**