Landsmøtet vedtok Møre og Romsdals forslag til uttale

Landsmøtet støttet fylkets forslag som gikk samferdsel. Iver Nordseth innledet debatten om dette forslaget. Dette blir en prioritert uttale til NTP(Nasjonal Transportplan)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Prioritert utale C) – NTP

Forslag til tillegg:

I distrikts-Norge er framkommeligheten for næringslivet og befolkning totalt avhengig av et godt veinett.
Når fylkeskommunene /regionene fra 1. januar 2010 overtar ansvaret for øvrige riksveier / regionveiene, krever Venstre at det må følge nok økonomiske midler med til drift / vedlikehold og investeringer av dette veinettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**