Spør om rutetilbudet i Søndre Land

Venstres Eivind Brenna tar opp rutetilbudet i Søndre Land med fylkesordføreren på fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Toppkandidat for Oppland Venstre Eivind Brenna tar opp rutetilbudet i Søndre Land med fylkesordføreren på fylkestinget i neste uke.

Han reagerer på Opplandstrafikks rutejustering av Landekspressen som ekskluderer et av de mest sentrale tettstedene i Søndre Land.
-Etter eget skjønn finner Opplandstrafikk og rutebilselskapet at det er viktigere å spare cirka fem minutter på strekningen Dokka-Oslo enn å gi et sentralt tettsted uten alternative kollektivtilbud rimelig adgang til ekspressbuss ved at bussen kjører via Fall, påpeker fylkespolitikeren.

Han viser til at Landekspressen mellom Dokka og Oslo er et viktig kollektivtilbud for dem som bor langs østsiden av Randsfjorden.
-Oppland Venstre ønsker at Oppland fylkesting gjennomfører et hastevedtak som instruerer Opplandstrafikk og fylkesadministrasjonen til å gjeninnføre rutestopp i et av de mest sentrale tettstedene i Søndre Land, konkluderer han.

kilde: Oppland Arbeiderblad 13 mars 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**