Vihovde talte barnas sak på landsmøtet

May Britt Vihovde fokuserte på barnevernet i sitt innlegg på helgens landsmøte i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

May-Britt Vihovde

Foto: Audun Halaas

Vihovde var i sitt innlegg opptatt av at kommunene bør få et større ansvar for barnevernstjenestene. Hun pekte også på mangelen på institusjonsplasser nær barnets bosted og kontrollen av kvaliteten på institusjonsplasser.

På landsmøtet fikk Rogaland Venstre gjennomslag for en politisk resolusjon om barnevernet. Her etterlyses tiltak for et styrket og mer helhetlig barnevern.

I uttalelsen ønsker Venstre at kommuner med store og gode nok fagmiljø får lov til å overta statens barnevernsoppgaver, slik at man sikrer en mer helhetlig organisering av barnevernet. Samtidig vil Venstre øke bevilgningene til barnevernets førstelinjetjeneste, slik at barnevernet kan arbeide mer forebyggende og komme inn så tidlig som mulig når hjelpetiltak er nødvendige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**